Xem và Tiếp tục Thiết lập Các Mặt hàng Mới từ Báo giá của Nhà cung cấp

Updated 10 months ago ​by Merch Transformation Change Management

Quy trình này có sẵn cho tất cả các nhà cung cấp có các Mặt hàng Nhập khẩu Trực tiếp ở trạng thái “hoàn thành” trong Báo giá của Nhà cung cấp sau ngày 18 tháng 7 năm 2022.

Bạn nên tiếp tục sử dụng Tệp Mặt hàng Trực tuyến để thiết lập và quản lý Lô hàng Cùng loại, Lô hàng Khác loại Nhập khẩu và Hàng may mặc Nhập khẩu. Ngoài ra, chưa có hỗ trợ thiết lập trong Item 360 cho: Lưu kho Hàng may mặc, Nhà thuốc và Phí. Vui lòng tiếp tục sử dụng các quy trình hiện tại của bạn (ví dụ: các quy trình hoặc hệ thống kế thừa).

Đài tạo

Chúng tôi khuyến khích bạn hoàn thành khóa đào tạo theo yêu cầu này trong Học viện Nhà cung cấp, nơi bạn có thể truy cập qua Liên kết bán lẻ > Học viện > Getting Started (under Quick Learning Articles) > Item Setup and Management Basics (under Walmart Item 360 Item Setup) > Item 360 | Các khái niệm cơ bản và Thiết lập và Duy trì Nhập trực tiếp. 

 • Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập khóa học này trong Học viện Nhà cung cấp, vui lòng tham khảo bài này.

Phạm vi

Từ Trung tâm thiết lập trong Item 360, bạn có thể xem các mặt hàng mới từ Báo giá của Nhà cung cấp và tiếp tục thiết lập các mặt hàng đó bằng cách tải xuống bảng tính.

 • Quy trình này chỉ hỗ trợ cấu trúc phân cấp mặt hàng đơn giản (ví dụ: kiểu 1/1, kiểu thùng lớn như 12/12 hoặc thùng gồm nhiều gói nhỏ như 12/6).
  • Đối với các Lô hàng Cùng loại, Item 360 hỗ trợ thiết lập các mục Mặt hàng Phụ (Nội địa hoặc Nhập khẩu). Để tìm hiểu cách thiết lập mục Lô hàng Cùng loại Chính và liên kết các Mặt hàng Phụ với Mặt hàng Chính, hãy xem bài này.
  • Đối với Lô hàng Khác loại, Item 360 chỉ hỗ trợ thiết lập các Mặt hàng Chính Nội địa và Nội dung. Để tìm hiểu cách thiết lập các Lô hàng Khác loại Nội địa, hãy xem bài này.
 • Các mặt hàng Nhập khẩu Trực tiếp thuộc các đơn vị kinh doanh sau đây sẽ sử dụng Item 360 cho các hoạt động thiết lập và duy trì: Hàng tiêu dùng, ETS, Thực phẩm, Đồ cứng và Nhà cửa. 

Xem các Mặt hàng Mới từ Báo giá của Nhà cung cấp

 1. Vào menu điều hướng bên trái và nhấp vào Thành lập.
 2. Chọn chế độ xem Báo giá của Nhà cung cấp nếu nó không hiển thị theo mặc định (ví dụ: nếu Trung tâm Thiết lập hiển thị Ấn phẩm GDSN mới của bạn).
 3. Mỗi thẻ đại diện cho một mặt hàng.
  Bạn có thể xuất dữ liệu cho tối đa 500 mặt hàng trong bảng tính chỉ đọc. Nhấp vào hộp kiểm trên thẻ để chọn các mặt hàng. Hoặc sử dụng thanh hoặc bộ lọc Tìm kiếm Mã GTIN hoặc Mã Báo giá để thu hẹp danh sách. Sau đó nhấp vào Xuất (Chỉ đọc) ở phía trên thẻ đầu tiên trên trang.
  Để tìm các mục cụ thể, hãy nhấp vào thanh Tìm kiếm Mã GTIN hoặc Mã Báo giá  và nhập Mã GTIN hoặc Mã Báo giá. Nếu bạn nhập nhiều GTIN, hãy nhớ chọn GTIN theo Loại Mã.
  Hoặc, nhấp vào biểu tượng Lọc để tìm các mặt hàng mới theo Tên hoặc Mã Nhà cung cấp/Người bán, Bộ phận, Fineline hoặc Ngày gửi. Khi bạn đã chọn tất cả các lựa chọn của mình, hãy nhấp vào nút Apply.

Tiếp tục Thiết lập

 1. Để tiếp tục thiết lập cho một mặt hàng, hãy nhấp vào nút Tiếp tục Thiết lập ở góc dưới cùng bên phải của thẻ.
  Để hoàn tất thiết lập cho nhiều mặt hàng, hãy nhấp vào hộp kiểm trên thẻ để chọn các mặt hàng. Sau đó nhấp vào nút Tiếp tục Thiết lập phía trên thẻ đầu tiên trên trang.
 2. Bảng câu hỏi thiết lập mặt hàng thay đổi tùy theo số lượng mặt hàng bạn đang thiết lập và số lượng loại sản phẩm mà bạn chọn. Câu trả lời của bạn cho các câu hỏi này sẽ xác định thuộc tính nào được đưa vào bảng tính thiết lập mặt hàng được điền sẵn của bạn.
  1. Nếu bạn đang thiết lập một mặt hàng, hãy cho chúng tôi biết liệu mặt hàng đó có được bán trong các cửa hàng hay không bằng cách chọn  hoặc Không. (Lựa chọn Không để tạo một Mặt hàng Chỉ bán Trực tuyến.) Chọn Loại sản phẩm nếu chưa chọn. GTIN Tiêu dùng được điền sẵn và không thể chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào Tiếp theo và chuyển sang Bước 3.
  2. Nếu bạn đang thiết lập nhiều mặt hàng trong cùng một Loại Sản phẩm, hãy cho chúng tôi biết liệu các mặt hàng đó có được bán trong cửa hàng hay không bằng cách chọn hoặc Không. (Lựa chọn Không để tạo các Mặt hàng Chỉ bán Trực tuyến.) Chọn Loại sản phẩm nếu chưa chọn. GTIN Tiêu dùng được điền sẵn và không thể chỉnh sửa. Sau đó, nhấp vào Tiếp theo và chuyển sang Bước 3.
  3. Nếu bạn đang thiết lập nhiều mặt hàng trong nhiều Loại Sản phẩm, hãy cho chúng tôi biết liệu các mặt hàng đó có được bán trong cửa hàng hay không bằng cách chọn hoặc Không. (Lựa chọn Không để tạo các Mặt hàng Chỉ bán Trực tuyến.) Sau đó, chọn loại sản phẩm mô tả chính xác nhất các mặt hàng. Các Mặt hàng Tiêu dùng GTIN được điền trước Tên Bộ phận và không thể chỉnh sửa. Nhấn vào nút Tiếp theo.
 3. GTIN Tiêu dùng, Mô tả và Số lượng Gói Có thể Đặt hàng được điền trước cho mỗi mặt hàng mà bạn đã chọn. Cung cấp GTIN Có thể Đặt hàng cho mỗi mặt hàng trong cột cuối cùng.
  Bạn có thể sao chép và dán một cột GTIN Có thể đặt hàng từ bảng tính vào bảng này. Đảm bảo bảng tính của bạn được sắp xếp theo GTIN Tiêu dùng theo thứ tự tăng dần trước khi sao chép cột GTIN Có thể Đặt hàng. Sau đó nhấp vào Thêm GTIN Có thể Đặt hàng cho mục đầu tiên và dán cột.
 4. Nhấp vào nút Tải xuống.

Hoàn thành và Gửi bảng tính

 1. Mỗi bảng tính cho các mặt hàng được Sở hữu và Giao Trực tiếp đến Kho (DSD) có các tab loại sản phẩm (ví dụ: Thời hạn Trang và Nội dung Sản phẩm) và một tab điều hướng Thiết lập Mặt hàng Thương mại. Mỗi bảng tính cho các mặt hàng của Nhà cung cấp dịch vụ Bỏ qua Khâu Vận chuyển chỉ có các tab loại sản phẩm. Đối với mỗi mặt hàng, hãy đảm bảo bạn cung cấp ít nhất một hình ảnh (URL của Hình ảnh Chính) và hoàn thành tất cả các thuộc tính bắt buộc trên tất cả các tab. Video có thể được tải lên bằng cách sử dụng Bảng tính Duy trì Đa phương tiện (sau khi thiết lập xong) hoặc thông qua Đối tác Nội dung được Kết nối.
  Không thể chỉnh sửa giá trị trong ô màu xám đậm. Nếu bạn cần cập nhật giá trị, hãy làm việc với người bán trên Walmart của bạn để gỡ báo giá. Sau đó, cập nhật giá trị trong Báo giá của Nhà cung cấp. Khi mặt hàng đã hoàn thành trong Báo giá của Nhà cung cấp, hãy tạo một bảng tính thiết lập mặt hàng mới trong Item 360 > Thiết lập > Báo giá của Nhà cung cấp.
  Tham khảo các định nghĩa về thuộc tính và và yêu cầu trong Hàng 6 bên dưới tên thuộc tính. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phần Hiểu Bảng tính Thiết lập Mặt hàng. Bạn có thể gửi một bảng tính đã hoàn thành một phần và cung cấp thông tin cần thiết còn thiếu sau trong mục Quản lý Hoạt động (Quản lý Hoạt động).
 2. Để gửi tệp của bạn trong Item 360:
  • Nhấp vào mục Tải lên trong menu điều hướng bên trái.
  • Chọn Bảng tính.
  • Nhấn nút Tiếp theo.
  • Chọn tệp từ máy tính của bạn.
  • Cung cấp mô tả về hoạt động.
  • Nhấp Gửi.
  Nếu bạn đang thiết lập các mặt hàng thay mặt cho các nhà phân phối, bạn không thể gửi tệp trong Item 360. Vui lòng gửi bảng tính thiết lập mặt hàng của bạn qua email cho Người bán Walmart của bạn để gửi.
Hiện tại, các mặt hàng chung được thiết lập với hai số mặt hàng khác nhau - một cho cửa hàng Walmart và một cho walmart.com. Trong tương lai, các mặt hàng chung sẽ sử dụng cùng một số mặt hàng cho cả hai nơi.

Theo dõi thiết lập mặt hàng của bạn

Đọc Theo dõi Hoạt động của Bạn.

Gỡ một Báo giá

Nếu bạn không còn muốn thiết lập tất cả các mặt hàng trong một báo giá cụ thể hoặc cần chỉnh sửa giá trị thuộc tính xuất hiện ở dạng “chỉ đọc” (các ô màu xám đậm trong bảng tính thiết lập mặt hàng của bạn), hãy làm việc với người bán Walmart của mình để gỡ báo giá.

Nếu bạn hoặc người bán Walmart của bạn đã bắt đầu quá trình thiết lập cho bất kỳ mặt hàng nào trong báo giá thì các mặt hàng đó sẽ bị loại bỏ khỏi (các) Mã Hoạt động tương ứng khi báo giá được gỡ.

Cần gửi một Phiếu Trường hợp?

Xin vui lòng liên hệ bới bộ phận Hỗ trợ Đối tác. Để được hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo bài này.


Was this article helpful?